Hlavné menu

Povinné zverejňovanie

SAMOSPRÁVA

Starosta obce
Ing. Magdaléna Kondásová
Adresa úradu
Obec Svinice
Hlavná 75/3.
076 37 p. Rad
Úradné hodiny
Pondelok-Piatok:
8:00 - 12:00
13:00 - 14:30 
Telefón
+421 56 639 15 10
E-mail
obec.svinice@pobox.sk
Web
svinice.sk
 
 

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

 

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  – 29.10.2022

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGYEI VÁLASZTÁSOK – 2022. október 29.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 07:00 hod. do 20:00 hod..

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môžete stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

Súbory/Prílohy

 

Informacia o sposobe hlasovania

Informacia o podmienkach prava volit a prava byt voleny pre volby do organov samospravnych krajov

Informacia o podmienkach prava volit a prava byt voleny pre volby do organov samospravy obci

Információ  a választójog és a megválasztáshozvaló jog feltételeiről  – önkormányzati választások

Információ a választójogés a megválasztáshoz való jog feltételeiről – önkormányzati régiók testületébe

 

Vyhlásenie spojených volieb

 

 

Rozhodnutie predsedu NR SR  č. 209-2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zákon c. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.  85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 185/2022 z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-o-urceni-poctu-poslancov-OZ

 

Copyright © 2012 Obec Svinice